Skid za kristalizaciju isparavanja

  • Klizač za kristalizaciju isparavanja

    Klizač za kristalizaciju isparavanja

    Primjenu evaporativnog kristalizacijskog skida u tretmanu otpadnih voda postrojenja za prečišćavanje prirodnog plina potrebno je analizirati u kombinaciji sa faznim dijagramom Na2SO4-NaCl-H2O.Kristalizacija isparavanjem nije samo proces odvajanja soli i vode, već može kombinovati karakteristike rastvorljivosti svake neorganske soli kako bi se neorganska sol efikasno odvojila po korak u sistemu evaporativne kristalizacije.