Gas Compressor

  • M tip CNG kompresor za vodeno hlađenje za matičnu stanicu

    M tip CNG kompresor za vodeno hlađenje za matičnu stanicu

    CNG kompresorska jedinica se klizi kao cjelina, a motor pokreće kompresor direktno kroz spojnicu.Pogodan je za transport i jednostavan za ugradnju.

  • CNG kompresor za vodeno hlađenje tipa ZW

    CNG kompresor za vodeno hlađenje tipa ZW

    Gasni kompresor daje snagu vazduha i osnovna je oprema pneumatskog sistema, a takođe je i glavno telo uređaja za elektromehanički izvor vazduha.Plinski kompresor ili zračni kompresor je izvorna (obično motorna ili dizel) mehanička energija u energetski uređaj pod pritiskom plina i uređaj je za stvaranje tlaka komprimiranog zraka.