Skid za tretman repnog gasa

  • Klizni poklopac za tretman repnog gasa

    Klizni poklopac za tretman repnog gasa

    Skid za obradu repnog gasa prirodnog gasa se uglavnom koristi za rad sa zaostalim gasom uređaja za rekuperaciju sumpora, kao i otpadnim gasom bazena tečnog sumpora i otpadnim gasom TEG uređaja za dehidrataciju uređaja za rekuperaciju sumpora.